Guidad kulturresa till västra Nyland lördag 29.4.2023 som guid Simon Store och Stefan Mutanen