Bli medlem i KSK

Du kan bli medlem kontakta nån av styrelsens medlemmar, lämna dina kontakt uppgifter; e-post, telefonnummer och postaddress.

 

Medlemsavgiften € 15.-